En webshop der kombinere det hele

De fleste webshops man møder idag er simple shops med det ene mål for øje at have en funktion der kan udføre salget. Vi syntes det er super, fordi vi vil gerne skille os ud og udbrede alle de andre muligheder der spiller god sammen med webshoppen.

Uanset hvilken forretningstype man har, kan man med fordel kombinere flere markedsføringsmekanismer, lidt udfra troen om at 2 + 2 = 5 og at man sammen er stærkere og nok ikke kan alt selv.

Vi tror på at dette fællesskab af evner tilsammen  skaber en webshop og vi har et gennemprøvet setup, der er klar til at blive kørt i drift til din forretning.

Kontakt os for mere information. Vi er altid åbne og giver gerne tilbud på opgaver og tager gerne en konstruktiv dialog omkring mulighederne.

 

Idé handling fokus

 • Igang med din webportal
  Det er et projektforløb I det følgende vises en start gennemgang af det projektforløb der giver et færdigt webresultat. En webside med Specimen starter med en introduktion til en projektkultur, der...
  Læs mere...
 • Præsenter indhold korrekt
  Et gennemtænkt design og en gennemarbejdet hjemmeside. 2 sider af samme sag og nemmere sagt end gjort. Følger portalens indhold ikke op på de rammer der er skabt, så virker portalen ikke overbevisende...
  Læs mere...
 • Portalen og den røde tråd
  En portal kan gøre hele forskellen og derfor er det meget vigtigt at tænke sine tanker og udveksle sine ideer med andre, altså en god sparring. Bliver man ved med at optimere og skabe nye og velgennemtænkte...
  Læs mere...
 • Din hjemmeside kræver fokus
  Opmærksomhed = kunder = salg Og hvordan får man opmærksomhed igennem en hjemmeside ? Man kan sige at hvis du ikke har tænkt tanken inden portalen gik i luften, så ved du det sikkert ikke endnu og...
  Læs mere...
 • Kom igang med det samme og sæt fokus på din idé Og så kan vi måske udvikle ideen sammen og skabe et resultat. Det er det der driver os, at kunne skabe "næsten det uventede" og komme med gennemtænkte...
  Læs mere...

Assistance & hjælp

+45 36 96 54 31

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Vidste du at vi kan hoste dit IT

Vi kan hoste alt, lige fra 1 server og opefter og giver gerne tilbud på en løsning og vi er både dygtige og kan levere til en yders atraktiv pris.

Support

Vi er online !

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+45 36965431

 

 

Login